Ihana! – kvensk kulturkraft

Inger Birkelund er opprinnelig fra Ramfjorden, men har de siste 20 åra hatt tilholdssted i Nordreisa, hvor hennes fars slekt kommer fra. Hun har jobbet aktivt med det kvenske tidligere, blant annet var hun med i arbeidsgrupper da Halti Kvenkultursenter var et prosjekt i startfasen, og hun var med fra begynnelsen av planleggingen til Baaskifestivalen.

Hennes forhold til det kvenske kom gjennom hennes farfar fra Nordreisa. – Han snakket kvensk og sa han var kven. Det var noe han var stolt av, forteller Birkelund. – En dag kom min datter til meg og sa: du mamma, hva er så spesielt med å være kvensk? Jeg ble helt tafatt. Ordfattig og svarskyldig! Jeg hadde ikke noe godt svar å komme med. Kanskje derfor tanken bak bedriften har tatt den retninga som den har.

Med fokus på kvensk kultur

– “Ihana” er det kvenske ordet for “flott” eller “herlig”, forteller gründeren av bedriften. – Terje Aronsen har vært hjelpsom blant annet i navnvalget. Jeg skrev til ham på facebook om hva det ene og det andre ordet betød på kvensk, og med god hjelp også fra Lisa Vangen, fant jeg til slutt et ord som jeg mener egner seg, sier hun videre. Bedriften er knappe tre uker gammel i skrivende stund. Nå i startfasen jobber Birkelund mest med kontorarbeid. – Jeg planlegger prosjekter frem mot sommeren, da starter formidlinga!

– Bedriften skal jobbe med store og små prosjekter. Sammen med Halti Kvenkultursenter og Kronebutikken på Storslett er Kveenidol ett av dem. Ihana! skal være en formidler og en pådriver, sier Birkelund. – Jeg har dessuten en drøm, innrømmer hun. – Langt frem i tid, om noen år, håper jeg å kunne få til et teaterstykke som kan formidle om den kvenske historien og kulturen. Et drama som kanskje kunne flytte rundt i forskjellige kommuner i regionen og kanskje til og med rundt i hele det gamle Kvenland som også inkluderer Nord-Sverige og Nord-Finland. Men det er forløpig bare en drøm, påpeker hun.

– Ihana! skal dessuten prøve å få til 40 minutters underholdningsinnslag. Her skal kvensk kultur og historier komme fram i lyset. Dette for å belyse kveners identitet og kulturarv. Målet er at publikum skal få kunnskap og opplevelse. – Formidlingen vil også skje på engelsk etter hvert, slik at også turister kan få en smakebit.

– Utover fokuset på det kvenske ønsker jeg personlig å selge konsulenttjeneste, røper Birkelund. Jeg ønsker å dele min kompetanse med de som måtte trenge den. Jeg er blant annet datalærer og holder datakurs. Det skal være spesifikt mot mine fagområder som i hovedsak er pedagogikk, ledelse, strategi, karriereveiledning og data. Dette fordi det vil ta tid å få økonomi ut av kvensatsinga og jeg trenger et levebrød i tillegg til det.

Takknemlig for hjelp og støtte

Inger Birkelund forteller at å starte egen bedrift på denne måten hun har gjort krever mer enn én person, selv i et enmannsforetak. – Uten hjelp og støtte ville det ikke gått. Innovasjon Norge har støttet meg økonomisk med utviklingsmidler og Halti Kvenkultursenter har hjulpet meg på den faglige biten, sier hun. Hun berømmer de personene som er rundt henne med både formelle og uformelle råd: – Jeg jobber i et veldig positivt miljø i Halti Næringshage der jeg får impulser og drahjelp, noe jeg er svært takknemlig for.

– Samarbeid vil være viktig i denne bedriften. Ihana! vil samarbeide tett med kvenkultursenteret og forhåpentligvis med andre bedrifter og aktører etter hvert. Mottakelsen har også vært bra, folk syns det er spennende og kommer med lykkeønskninger, mens andre er mer skeptiske og spør om jeg er klar over hva jeg går til, forteller hun, og legger til at hun forventer mye arbeid og dårlige tider også, slik som hos andre arbeidsplasser, men at dette er en sjanse hun måtte ta.

Praktisk informasjon om Ihana!

Bedriften er såpass fersk at den ikke har verken eget nettsted eller facebook enda, men det vil komme.

Gründer: Inger Birkelund

Adresse: Hovedvegen 2, Storslett

Telefon: 920 55 728

Jobb: 777 70 596

E-post: inger.birkelund@gmail.com