Hyvvää uutta vuotta! / Godt nytt år!

Nok et år kan sees på som et tilbakelagt stadium og som vanlig er dette en fin tid for å reflektere over tiltak, opplevelser og erfaringer man har gjort i året som gikk. Det er også en tid for å se framover, mot det man planlegger og ønsker foran det nye året. For Halti kvenkultursenter IKS har året som gikk vært et spesielt år – et år som vil skrive seg inn i senterets egne historiebøker – der særlig to store begivenheter stikker seg fram.

Kvenkultursenteret har også i 2015 hatt et høyt aktivitetsnivå. Vi har vært ute i hele regionen og vi har møtt mennesker i alle aldre som har fått en smakebit av kvensk språk, kultur og historie. I Kvænangen har vi hatt en rekke språkkafeer og i Kåfjord har vi hatt jevnlige sangkvelder. At om lag 20 personer møter opp hver gang, gjerne langveisfarende, forteller oss om viktigheten av det vi gjør. Dette er tiltak vi ønsker å fortsette med.

Videre har vi blant annet arrangert flere dagers språkkurs, kurs i slektsgransking og vi har vært på turne over flere uker der vi har besøkt 1. og 5. trinns elever i hele regionen sammen med Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms. Vi har besøkt barnehager og sykehjem i forskjellige kommuner med ulike formidlingsopplegg, og vi har hatt besøk av skolegrupper på Halti. Friluftslivets år ble markert med et heldags skoleopplegg for 5. trinn på Storslett skole i samarbeid med nasjonalparksenteret, museet og biblioteket, i tillegg har vi markert kvenfolkets dag, arrangert en flere dagers familieleir og en ungdomsleir, samt mye mer!

Kvenkultursenteret fungerger som sekretariat for Kvensk råd, en samarbeidsplattform mellom ulike kvenske lokallag og organisasjoner i Troms. Dette er et arbeid vi anser som viktig, da rådet har som mål av seg å være talerør for det kvenske folket. Dette gir også oss som arbeider med revitalisering et godt innblikk og forståelse i hva som rører seg ved grasrota. Samarbeid med lokallag og organisasjonene er noe vi setter høyt.

Paaskiviikko ble arrangert med brask og bram 8.-14. juni, for 6. gang som en regional festival. Gjennom et festivalutviklingsprosjekt har vi foretatt noen strukturendringer, som blant annet går på flere, spredte arrangement i hele regionen gjennom hele uka, framfor ett større arrangement i hver kommune. Vi har også flyttet aktivitetene på Høegvollen innendørs på Halti, blant annet grunnet væravhengighet og de nye fasilitetene vi nå har tilgang til. Sammenlignet med 2014, hadde de kvenske kulturdagene i Nord-Troms 10 % flere besøkende i 2015, noe som er svært gledelig!

Vi er svært glade for at den nye hovedutstillinga på Halti fikk den nødvendige økonomiske støtten og ble en realitet – samtidig er vi svært glade for at tittelen på utstillinga har et flerspråklig navn hvor det kvenske er inkludert og at all utstillingstekst også finnes på kvensk. Det er en språklig synliggjøring Halti som «kvensk fyrtårn» har hatt behov for lenge. At nasjonalparksenteret, museet og kommunen i tillegg til kvenkultursenteret har skiltet sine enheter på tre språk er også svært gledelig og bidrar til å sende ut en viktig beskjed til alle besøkende.

De to store begivenhetene som ble nevnt innledningsvis, er noe kvenkultursenteret har arbeidet hardt for i en årrekke.  Den første av disse milepælene er at kvenkultursenteret for første gang har mottatt statlige driftsmidler, noe som gir større forutsigbarhet og trygghet i arbeidet. Den andre milepælen – som vi også har brukt utallige timer på i året som gikk – er realiseringen av «Halti II», prosessen med innflytting og et internt samhandlingsprosjekt. I 2015 kunne vi ta i bruk våre nye lokaler i et nytt og moderne tilbygg med fasiliteter vi tidligere bare kunne drømme om. Bygget og samlokaliseringen åpner mange nye dører både i form av utvikling og samarbeid. Vi ser fram til å ta fatt på oppgavene som følger med!

Foran 2016 har vi ovenfor eierne og departementet gitt uttrykk for at vi har behov for ytterligere ressurser, særlig på språksiden, men også i forhold til kultur- og formidlingsarbeid. Med dagens stillingsressurser har vi ikke anledning å imøtekomme alle de oppgaver vi blir forespeilet i tilfredsstillende grad, eller gjennomføre alle tiltak vi mener er nødvendig for progresjon i revitaliseringen av kvensk språk og kultur.

Avslutningsvis ønsker vi å takke alle som på en eller annen måte har bidratt i 2015, vi ønsker å takke de mange ulike samarbeidspartnerne vi har hatt og vi ønsker å takke de mange som på ulike måter arbeider med revitalisering av kvensk språk og kultur! Det finnes en enorm innsatsvilje for å redde språket og kulturen – og det gir håp!

Hyvvää uutta vuotta kaikile!
Godt nytt år alle sammen!

 

Pål Vegard Eriksen
johtaaja / daglig leder