Høstens første språkkafé og sangkveld

Første timen blir det språkkafé, denne gangen presenteres den kvenske bibelbarneboka som kom ut tidligere i år. Vi øver oss på å lese noen av tekstene, synger noen av sangene og forsøker oss på å oversette korte tekster fra kvensk til norsk – og motsatt.

 

Fra klokka 19.00 er det sangen som får hovedfokus,  «Kvensk sanggruppe i Nord-Troms» inviterer alle som vil til å komme og synge sammen med oss. I dag øver vi spesielt til CD-innspilling sammen med flotte musikere fra gruppa «Jord»! I sangheftet vårt fra i fjor kan du se hvilke sanger vi har hatt med tidligere. Velkommen til alle nye og gamle interesserte!