Halti

Halti kvenkultursenter iks er samlokalisert på Halti i Nordreisa kommune sammen med blant andre Halti nasjonalparksenter asHalti næringshage asNord-Troms Museum as og Nordreisa kommune. Våren 2015 kunne vi ta i bruk nye kontor- og bruksareal når byggetrinn to var ferdig.

Bygget inneholder blant annet gode formidlings- og møteromsfasiliteter, moderne utstillinger, kulturscene, kino, bibliotek og museumsbutikk.

 

«Historiens kraft i framtidens ideer» 

Halti løfter fram Nord-Troms gjennom attraktive møteplasser med røtter i vår natur, kultur og identitet. Vi utvikler bærekraftig næring, inspirerende opplevelser og læring for befolkning og besøkende.

Natur, kultur og næring

Halti er ett av de største utviklingstiltak i Nord-Troms i nyere tid. For regionen og kommunen, leietakerne, innbyggerne og brukerne representerer det nye Halti en fenomenal arena for å utvikle og formidle kunnskap, næring, læring og opplevelser.

Halti er et prosjekt som kan beskrives som en integrasjonsmodell, både fysisk og økonomisk i investering og drift. Mange enheter og kilder i og utenfor kommunen har gått sammen om å realisere bygget.

Halti er et senter for kompetanse, utvikling, kultur, utdanning og opplevelse i Nord-Troms og en viktig ressurs for å styrke det regionale kulturliv, samt natur og kulturbasert næringsliv. Samlokaliseringen og den unike koblingen mellom natur, kultur og næring gjør Halti til en regional møteplass og arena for utvikling og formidling. Halti skal være en viktig ressurs og identitetsbærer i regionen og lokalsamfunnet, revitalisere og styrke kvensk kultur og språk, utvikle og formidle kunnskap om naturbruk og forvaltning.

 

Våre målsettinger

  • Halti skal være en tilgjengelig, attraktiv og spennende møteplass for levende kultur, kunnskap og næringsutvikling i Nord-Troms
  • Halti skal fremme kulturelt mangfold og bidra til revitalisering av kvensk språk og kultur
  • Halti skal heve naturens og kulturens status gjennom økt formidling, fokus og kulturproduksjon med vekt på kvalitet og mangfold
  • Halti skal være kunnskapssentrum som støtter opp om læring gjennom hele utdanningsløpet.
  • Halti skal sikre bærekraftig drift av virksomhetene gjennom ansvarlig eierskap, system for godt lederskap og gode driftsrutiner
  • Halti skal være en attraktiv arbeidsplass med et fagmiljø som tiltrekker seg kompetanse, bidrar til innovasjon, entreprenørskap, prosjektutvikling og kompetanseklynger