Om Halti Kvenkultursenter IKS

Halti kvenkultursenter IKS har som formål:

  •  å bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt Nord-Troms, behersker det kvenske språket
  • å arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes
  • å synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng
  • å bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter
  • å arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i kvensk kultur og historie i kommunene i Nord-Troms.

Halti Kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske befolkningen i Nord-Troms, men også i hele Troms fylke. Den kvenske befolkningens historie og bakgrunn skal skape aktiviteter og nye nisjeprodukter i fremtidig kultur- og næringsvirksomhet i alle kommunene i Nord-Troms.

Kvenkultursenteret skal både drive tradisjonell formidling av kvenenes historie, stimulere dagens barn og unge til tilhørighet med den kvenske kulturen og lage visjoner for fremtidige generasjoners tilknytning til kvensk språk, kultur og tradisjoner.

Et viktig mål for Kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske kulturen i alle sammenhenger.