Guds ord på eget morsmål

«Kvenene var, i følge sogneprest Nils Stockfelt ”sorgtunge over ikke å få høre Guds ord på sitt eget morsmål.”

Selv om enkelte samemisjonærer kom med forslag om undervisning og bøker på kvensk, var det antagelig prost P.V. Deinboll (1783-1874) som først kom med et konkret initiativ, da han i et brev til bibelselskapet 1821 foreslo å anskaffe finske bøker til kvenene.

En ildsjel for kvenenes sak var biskopen i Tromsø, Johannes Nilsson Skar (1828-1904). På hans initiativ ble den nye kirkebønnen ved kronprinsregentens resolusjon av 11. juni 1888, vedtatt oversatt til kvensk. Biskopens engasjement i arbeidet for samer og kvener avspeiler seg blant annet i en flittig korrespondanse med Kirkedepartementet.

Oversettelsen til kvensk ble gjort av Just Knud Qvigstad (1853-1957) som var filolog, folklorist og språkforsker.»

Dette, og selve bønnen, kan du lese mer på Riksarkivets hejmmeside, som du kommer til ved å trykke på vedlagte link.

Forsidebildet er fra samme nettsted,og er et postkort fra Lyngenfjord. «De fruktbare elvedalene og fjordbotnene i Vest-Finnmark fikk mange nye kvenske bosettere på 17 og 18 – hundretallet. ”Fra Lyngenfjord ”, postkort, PA-226 Olssøn»