– Gledelig nyhet fra Finnmark

I begynnelsen av kalenderåret 2014 pågikk det to underskriftkampanjer på internett, rettet til Finnmark- og Troms fylkeskommuner, der man ba om at fylkeskommunene støttet en nivåheving for det kvenske språket på språkcharteret, slik at ansvaret i større grad skulle bli gitt sentrale myndigheter. Begge kampanjene fikk over minstekravet som var 500 underskrifter og dermed skulle sakene opp i begge fylker.

Den 29. oktober ble det gjort vedtak på Fylkestinget i Finnmark om at man støtter en nivåheving. Nå venter man bare på at saken kommer opp i Troms. Før gårdagens vedtak hadde itillegg de to Finnmark-kommunene Alta og Porsanger gjort sine vedtak om støtte, det samme hadde alle de seks kommunene i Nord-Troms.

Halti Kvenkultursenter er svært glade for at også Fylkestinget i Finnmark valgte å gi sin støtte og mener det er viktig for de framtidige språk- og revitaliseringsarbeidet hva gjelder det kvenske språket.

– Det at Fylkestinget i Finnmark lytter til folket og ser viktigheten med å redde det kvenske språket er utrolig bra, det kunne ikke kommet opp tidlig nok, sier daglig leder Pål Vegard Eriksen.

– Dersom kvensk havner på nivå tre, vil det forhåpentligvis bety mer midler til kvensk språkarbeid. Det er blant annet stor mangel på læreverktøy, skolemateriell og ikke minst litteratur, ting som er høyst nødvendig dersom språket skal reddes.