Jällheennäkeminen «Preiviä Elminalta» näytelmän kans // Gjensyn med «Brev fra Elmine»

Se norsk tekst nedenfor

Paaskiviikko 2021 syysohjelma tarjoaa jällheennäkemisen Kultnett-näytelmän «preiviä Elmiinalta» kans.

Näytelmä esitethään tuorestai 25. marraskuuta klo. 19:00 Haltin kultuuriseenilä Raisissa. Liput oon saatavissa ebillett.no:sta.

«Preiviä Elmiinalta» ottaa lähtökohaksheen kirjamuo’ossa olevan käsikirjoituksen jonka Trygg Jakola Vesisaaresta oon kirjoittanu. Preivit välittää siirtolaistarinan kvääneistä sekä Elmiina Harilan perheestä, joka tuli 20-vuotiaana Finnmarkun Annijokheen vuona 1883.

Myötävaikuttajat:
Teksti: Trygg Jakola ja Inger Birkelund
Musiikki: Nikolai Äystö Lindholm
Video: Eili Bråstad Johannessen
Dramatiikko: Lina Killingdalen
Konsepti ja ohjaus: Ida Løken Valkeapää
Ääniteknikko: Tove Reibo Raappana

Lissää tietoa näytelmästä löyttyy kultnett.no:sta.

Näytelmä oli myös osaa Paaskiviikko 2020 syysohjelmaa viimi vuona, jolloin se esitetthiin koulunäytelmänä ja vanhustennäytelmänä Raisissa, sekä avoimina näytelminä Yykeässä ja Kaivuonossa.


Gjensyn med «Brev fra Elmine»

Høstprogrammet til Paaskiviikko 2021 byr på et gjensyn med Kultnett-forestillinga «Brev fra Elmine».

Forestillinga vises torsdag 25. november kl. 19:00 på Halti kulturscene i Nordreisa. Billetter er tilgjengelig på ebillett.no.

«Brev fra Elmine» tar utgangspunkt i et manus i brevform skrevet av Trygg Jakola fra Vadsø. Brevene formidler migrasjonsfortellingen om kvenene og om familien til Elmine Harila, som kom til Jakobselv i Finnmark i 1883 som 20-åring.

Medvirkende:
Tekst: Trygg Jakola og Inger Birkelund
Musikk: Nikolai Äystö Lindholm
Video: Eili Bråstad Johannessen
Dramatiker: Lina Killingdalen
Konsept og regi: Ida Løken Valkeapää
Lydtekniker: Tove Raappana Reibo

Se mer informasjon om forestillinga på kultnett.no.

Forestillinga var også en del av høstprogrammet til Paaskiviikko 2020 i fjor, og ble da satt opp som skoleforestilling og eldreforestilling i Nordreisa, og som åpne forestillinger i Lyngen og Kåfjord.


Paaskiviikko 2021 er støttet av: