Fylkestinget i Troms gikk «all in»

Fylkestinget i Troms var samlet i Tromsø den 9. desember.

En av sakene på dagsorden var «Innebyggeropprop om oppgradering av kvensk språk», en sak som bygger på en omkring ett år gammel underskriftkampanje på internett gjennom nettstedet minsak.no, der nærmere 600 personer signerte nettopp for å få saken om støtte til oppgradering av kvensk språk fra nivå to til nivå tre på det europeiske språkcharteret opp i fylket.

Tidligere hadde alle de seks kommunene i Nord-Troms vedtatt å støtte saka. Det samme hadde kommunene Porsanger og Alta i Finnmark, hvorpå fylkestinget i Finnmark fulgte opp med et enstemmig vedtak tidligere i høst, da en identisk kampanje hadde pågått i Finnmark samtidig som den nevnte Troms-kampanjen.

Les også: Troms fylkesting også enstemmig

Arbeiderpartiet i Troms, Sametinget, Norsk Målungdom og Nord-Hålogaland Bispedømme er blant de andre aktørene som har vært ute og støttet saken tidligere, noe som vitner om nokså bred støtte. Målungdommen fulgte blant annet opp denne støtten med å sende mail til alle fylkestingsrepresentantene i forkant av fylkestingsmøtet i Troms.

I forbindelse med at saken skulle opp på fylkestinget i Troms, inviterte Halti Kvenkultursenter til kaffe og kake på Halti der man kunne følge fylkestinget på storskjerm. Vedtaket ble feiret med adventsbadstu og der daglig leder på Kvenkultursenteret pent måtte holde løftet om bading ved enstemmig vedtak. Det ble en særdeles fuktig feiring, med andre ord.

 

Pål Eriksen og Bente Imerslund – sistnevnte en erfaren isbader for øvrig – feiret
vedtaket med svømmetak i den iskalde Reisaelva.