Fylkeskommunalt driftstilskudd 2018

Fylkesrådet har vedtatt størrelsen på museumstilskuddet for 2018. Det ble vedtatt å gi samme tilskudd i 2018 som i 2017, pluss kompensasjon for prisvekst for de regionale museene og Halti kvenkultursenter og Halti nasjonalparksenter. I tillegg ble det vedtatt å gi Halti kvenkultursenter en økning på 100.000 kroner som et resultat av Troms fylkeskommunes satsing på kvensk språk og kultur, skriver Troms fylkeskommune.

– Troms fylkeskommune har en særlig satsing på kvensk kultur og historie, og jeg er spesielt glad for å kunne styrke Halti kvenkultursenter, som gjør et fantastisk arbeid med små ressurser, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

 

Museumstilskuddet for 2018 fordeles slik:

  • Nord-Troms museum 1.870.000 kroner
  • Midt-Troms museum 2.297.000 kroner
  • Sør-Troms museum 4.605.000 kroner
  • Perspektivet museum 1.227.000 kroner
  • Polarmuseet 1.030.000 kroner
  • Båtmuseet i Gratangen 563.500 kroner
  • Halti kvenkultursenter 466.000 kroner
  • Halti nasjonalparksenter 356.000 kroner