Fylkeskommunal festivaltilskudd til Paaskiviikko

Paaskiviikko 2016 tildeles kr 70 000,-

– Paaskiviikko bidrar både direkte og implisitt til revitalisering av kvensk språk og kultur og er kvenkultursenterets desidert største tiltak i løpet av et år, derfor er det svært gledelig at fylkesrådet og fylkeskommunen støtter opp om- og ser viktigheten av de kvenske kulturdagene i Nord-Troms, sier Halti kvenkultursenters daglige leder og festivalsjef for Paaskiviikko, Pål Vegard Eriksen.

Se fullstendig oversikt over tildelingene via denne lenken.