Folkefinansiering av kvensk barnefilm

I første omgang skal Siivet lage en avsluttet kortfilm. Men denne er også tenkt som utgangspunkt for videre arbeid med en tv-serie. Som vanlig er det vanskelig å finansiere kvenske prosjekter som beveger seg inn på nye områder.

Prosjektet har fått avslag fra de som sitter på midler til film i Nord-Norge. Men heldigvis har Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilget penger. Dermed har vi et godt utgangspunkt.

For å kompensere for de manglende filmmidlene ber vi derfor folk flest og kvenske organisasjoner og institusjoner om bidrag til finansieringen. Som motytelse kan vi tilby DVDer med den ferdige filmen. For hver 500 kroner du bidrar med mottar du 2 DVDer.

Bidrag kan betales til konto: 4910 15 03215

Merk betalingen med Pikku, og skriv også din adresse i meldingsfeltet for å motta DVDer.

Siden få kvenske barn har kvensk som dagligspråk, vil animasjonsfilmen bli laget tospråklig med replikker på kvensk og en forteller på norsk. Dermed vil alle barn ha utbytte av filmen, uten at den må tekstes.

Filmen kan derfor brukes også for små barn.Det innebærer at noen få enkle dialoger skjer på kvensk. Dermed synliggjøres språket og språket høres.

I filmen vil vi bruke ekte omgivelser som bakgrunner for figurene. Prøveopptak kan du se

her.

Mer informasjon finner du på denne

Facebook-siden.

Der kommer også fortløpende informasjon om prosjektet og resultatet av folkefinansieringen.

Selve produksjonen er beregnet til 900.000 kroner. Gjennom innsparinger og innkjøp av tjenester fra utlandet kan vi redusere budsjettet til under 800.000 kroner. Av dette har Kommunal- og moderniseringsdepartementet bidratt med 300.000 kroner. I tillegg er Siivet AS satt opp med en egenandel på 100.000 kroner. Denne er vi forberedt på å måtte øke. Dermed har vi minst halvparten av finansieringen på plass, og må skaffe rundt 300.000 kroner for å kunne realisere filmen. En del av dette håper vi på å få gjennom søknader vi har inne forskjellige steder.

Men noe vil fortsatt mangle. Og det er denne siste viktige biten vi ber dere om å være med på å finansiere.