Følg Paaskiviikko på sosiale medier

Paaskiviikko er en unik festival som forflytter seg- og har arrangement i alle de seks kommunene i Nord-Troms i løpet av én uke. Festivalens hovedtyngde er, gjennom et variert program, å bidra til synliggjøring av- og bevisstgjøring omkring kvensk kultur, historie, tradisjoner og språk. Planleggingen for kommende festival er i gang og tema for 2015 er tenkt å være «Musikk- og sangtradisjoner» og festivalen vil finne sted fra 7.-14. juni

Paaskiviikko-siden på facebook er opprettet for å holde tiltenkte festivalbesøkende oppdatert både i forkant, under og etter festivalen, slik at de besøkende vet omtrent hva som vil skje, når og hvor. Det at vi velger å ikke bruke Halti Kvenkultursenters egne sider som hovedtalerør for Paaskiviikko er fordi det er viktig for oss at folk blir kjent med Paaskiviikko som festival i større grad enn som «Halti Kvenkultursenter», itillegg kan dette minske sjansen for misforståelser.

Paaskiviikko-siden vil bestå og være den samme fra år til år, men arrangementet blir dannet på nytt hvert år. Nå er det «Paaskiviikko 2015 – Kvenske kulturdager i Nord-Troms» som gjelder. Meld deg på!