Det flerkulturelle Nord-Troms

Omdømmeprosjektet er et spennende prosjekt som omfavner hele Nord-Troms regionen. Gjennom prosjektet ønsket man å finne ut hva de seks Nord-Troms kommunene har til felles, og gjennom dette utvikle regionen til å bli attraktiv for turister, næringsliv, investorer og befolkniningen generelt.

Forprosjektfasen er nå gjennomført, og viser interessante funn. Felles identitet og referanse for regionen, er at vi lever i en kulturell smeltedigel. Et sentralt felles symbol er «De tre stammers møte», som er betegnelsen for sammenblanding av kvensk, samisk og norsk kultur.

Nordtromsingen skiller seg ut fra det generelle bildet av nordlendingen med sitt eget kulturelle særpreg, som er resultat av det flerkulturelle møtet i regionen. Videre er nordtromsingen kreativ, arbeidssom og utholdende, og når sine mål på grunn av disse egenskapene.

Omdømmeprosjektet har fått midler til å fortsette på et hovedprosjekt, der man vil fortsette å arbeide med stedsutvikling og omdømmebygging.

Vi venter i spenning på resultater, og ønsker lykke til i det videre arbeidet!

Vedlagt ligger link til artikkel i magasinet Labyrint, der du kan lese mer om omdømmeprosjektet i Nord-Troms.