Fjordfiske

Vi takker 19 år gamle Rebecka for å dele disse flotte bildene med oss, og yrkesfisker Per-Steinar Isaksen for å sin velvilje.
Har DU bilder du kan tenke deg å dele, så ta kontakt!

Bildene kan ikke brukes til andre formål, uten godkjenning av Halti kvenkultursenter IKS.