Festivalmedarbeider

Line Evensen er fra Kåfjord, og arbeider til vanlig i Kulturskolen og skolen i Kåfjord. Akkurat nå er hun derimot engasjert som festivalvert under Paaskiviikko.

Line er fra Kåfjord, og flyttet hjem for noen år siden. Hun er svært engasjert i det kvenske. Line har deltatt på språkkurs hos Halti kvenkultursenter IKS, hun er med på Kvenske språkkafeer og i Kvensk sanggruppe, studerer kvensk ved Universitetet i Tromsø, sitter i styret til Kåfjord kvenforening, og er ellers aktiv på mange måter.

Lines hovedoppgave under festivalen er å se til at artister, utstillere og andre deltakere har det fint, og ellers være tilgjengelig for publikum. Om du lurer på underveis på arrangementene, så se etter Line, eller oss andre fra Kvenkultursenteret. Vi hjelper deg gjerne!

Det blir hyggelig å ha Line med på vår rundreise i Nord-Troms. Vi gleder oss!