Feirer kvenkulturen en hel uke

Framtidinord.no: I år er det ti år siden kvenkulturfestivalen Paaskiviikko gikk av stabelen for første gang. Med stadig økende besøkstall og flere som får opp øynene for kvensk språk og kultur, håper daglig leder på Halti kvenkultursenter IKS, Pål Vegard Eriksen, at flere unge finner veien til festivalen. 

6.-11. juni arrangeres Paaskiviikko, kvenske kulturdager i Nord-Troms. En ukelang festival som hyller kvensk språk, kultur og historie, en kulturarv mange av oss her i nord ikke er klar over at vi er en del av.

– Den finske forskeren, Lassi Saresalo, anslår at det finnes om lag 70 000 nordmenn som har kvenske aner, forteller Eriksen.

 

Musikken er innfallsport

Årets festival foregår i hele seks kommuner i Nord-Troms, og i løpet av uka kan man få med seg både konserter, kurs, utstillinger og foredrag. Med Paaskiviikko håper kvenkultursenteret å treffe publikum der de er, i sin egen og personlige kvenske bevissthet.

– Konserter og musikk har vært spesielt viktig i den kvenske kulturuka, og for mange kan det være en viktig innfallsport til det kvenske språket. Jeg gleder meg spesielt til konsertturneen med Vokal Nord. Her fremføres kvenske tekster og sanger som tidligere har blitt samlet inn fra de kvenske områdene. Tekster og sanger publikum til vanlig ikke får hørt, forklarer Eriksen.

Klikk her for å kjøpe billett

 

Ønsker flere unge festivaldeltakere

Nå håper han at også den yngre delen av befolkningen finner veien til festivalens mange arrangementer.

– Festivalen har tidligere hatt et ganske voksent publikum, men vi ønsker også at den yngre delen av befolkningen kommer til festivalen, sier Eriksen.

I år er det ti år siden den kvenske kulturfestivalen ble arrangert for første gang, og i løpet av disse årene er det spesielt ett arrangement Eriksen husker godt.

– I 2015 og 2016 satte Nordreisa kulturskole og ITU kvensk barneteater opp forestillingen «Loistava». Det var en veldig sterk opplevelse å se nærmere 30 barn og unge på samme scene, som formidlet det kvenske språket og språklige utfordringer under fornorskningsperioden. En utrolig bra forestilling som hadde høy gåsehudfaktor, sier Eriksen.

 

Må ikke kunne kvensk

– Med Paaskiviikko håper vi å kunne tilby et lavterskeltilbud til befolkningen. Derfor satser vi også på konserter, et kulturtilbud hvor terskelen for å delta er enda lavere enn for eksempel kurs i kvensk språk, som for øvrig også er et tilbud dette året, sier Eriksen.

Eriksen håper at Paaskiviikko kan skape ringvirkninger og på sikt kan bidra til å gjøre kvensk språk og kultur til en naturlig del av kulturlivet i Nord-Troms og Nord-Norge forøvrig.

– Den kvenske kulturen har med årene blitt mer og mer synlig og vi håper og tror at Paaskiviikko har vært en bidragende faktor til dette. En slik festival kan være med å løfte frem og sette søkelyset på vår kvenske kulturarv. Det er viktig, fordi det kvenske verken har fått eller tatt særlig stor plass tidligere, til tross for at språket og kulturen er en del av vår felles bakgrunn og historie, sier Eriksen.

Økende besøkstall

Festivalen ble for første gang arrangert i 2007 med Nordreisa kommune som eneste arrangør, og alle arrangementene ble holdt i kommunen. Festivalen har med tiden vokst i utstrekning, og er nå spredt til seks forskjellige kommuner. Fram til 2015 var Paaskiviikko delt opp og hver kommune fikk sin egen «kvendag», men nå arrangeres festivalen med mindre og spredte arrangement i alle seks kommunene over hele uka.

– Det har faktisk vist seg at ved å gjøre det på denne måten så har besøkstallene steget, altså når vi ut til flere, og i fjor hadde vi om lag 1800 besøkende totalt, forklarer Eriksen.

Klikk her for å lese hele programmet

Samtidig ser ikke Eriksen bort fra at festivalen kan endre seg de neste årene.

– Det har tidvis vært en utfordring å ha en liten festival med så mange spredte arrangement. Fordelen vår er at vi når ut bredt, men vi skal ikke legge skjul på at denne organiseringen er både tids- og ressurskrevende. Den største utfordringen er å skape den gode festivalfølelsen vi er ute etter; fellesskapet, og den møteplassen vi ønsker, avslutter Eriksen.

Paaskiviikko arrangeres 6.-11. Juni i Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen, Skjervøy, Lyngen og Storfjord, og i anledning jubileet blir det også ett arrangement i Tromsø dette året.

Klikk her for å lese mer om Paaskiviikko på Facebook