Endringer i styret

Halti

Representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS har i møte av 26.10.18, sak 9/2018, gjort endringer i selskapets styresammensetning:

  • Hilde Anita Nyvoll er valgt inn som styremedlem, med Stein-Åge Midttun som vara (gjenvalgt). Nyvoll erstatter Ann-Kristin Thorheim som har vært styremedlem og styreleder siden høsten 2014
  • Lisa Vangen er valgt inn som styremedlem, med Hege-Anita Sørensen som vara. De kommer inn for henholdsvis Jarle Myrhaug og Ingunn Karlsen
  • Kai-Petter Johansen og Bente Haugsnes ble gjenvalgt som hhv. styremedlem og vara
  • Hilde Nyvoll er valgt som ny styreleder

 

Les også: Ny styreleder: – Gleder meg

 

Dette er styret i Halti kvenkultursenter:

Rolle Fast medlem Personlig vara Valgperiode
Styreleder Hilde Nyvoll Stein Åge Midttun 2018-2020
Nestleder Leif Bjørnar Seppola Anne-Gerd Jonassen 2017-2019
Styremedlem Johnny Mikkelsen Lise Jakobsen 2017-2019
Styremedlem Kai Petter Johansen Bente Haugsnes 2018-2020
Styremedlem Lisa Vangen Hege-Anita Sørensen 2018-2020