– En vellykket familieleir

Halti Kvenkultursenter har foran 2015 fått tilsagn om prosjektmidler til prosjektet «På tvers av landegrensene» fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Familieleiren i Helligskogen er den delen av prosjektet som er rettet mot barn og foreldre, mens en egen ungdomsleir rettet mot ungdommer er neste del. Et av formålene med prosjektet er nettverksbygging og samarbeid på tvers av landegrensene.

Tove Reibo med sanglek under familieleiren.

Det var stor interesse for deltakelse på familieleiren, og med begrensede antall plasser ble leiren fullbooket flere uker i forkant. Barnefamilier både fra norsk og svensk side deltok, noe som var svært gledelig og passet godt inn i vårt konsept. Med soveplass til 30 personer måtte Halti Kvenkultursenter beklage ovenfor de som var sent ute med påmelding. På en annen side er vi veldig glade for at interessen var stor. Hensikten med familieleiren var blant annet å styrke og stimulere til bruk av språkene kvensk og meänkieli og skape nettverk mellom barnefamiliene. Leiren tok utgangspunkt i en lignende leir på Seskarö sommeren 2014.

 

Fikk papegøye-besøk

Daniel Särkijärvi var en av deltakerne under helgas familieleir. Med seg hadde han en sjørøver og en meänkieli-snakkende papegøye, som var en del av programmet. På denne linken kan man se video med deler av hans opplegg. Meänkieli (tornedalsfinsk) er et minoritetsspråk i Sverige, som naturlig nok har sterke likhetstrekk med det kvenske språket. Les mer om meänkieli (Betydning: vårt språkher. Språkarbeider v/ Halti Kvenkultursenter IKS, Tove Reibo, hadde også språklige opplegg gjennom sang og lek for barna underveis.

Sjørøver Daniel Särkijärvi og hans meänkieli-snakkende papegøye.

Kåfjord Kvenforening stilte opp og laget den lokale tradisjonsretten rognbollesuppe fra Lyngen-området. Vi vet gjennom Kvensk instiutts mathefte «Kainun reseptii» at rognboller også lages i Børselv i Finnmark, i tillegg kunne en av deltakerne på leiren fortelle om en lignende rett laget av sikrogn, lever og blod i Tornedalen.

 

Videre nettverksbygging

Den videre nettverksbyggingen tar nå form blant annet gjennom bruk av sosiale medier. En facebookgruppe er opprettet for de voksne som var med på leiren, og barna vil knytte sterkere bånd gjennom bruk av barnevennlige sosiale medier under de voksnes oppsyn. Vi ønsker å oppfordre våre deltakere og andre til deltakelse dersom Meän Kulttuurikehto/Vår Kulturvagga v/Daniel Särkijärvi følger opp med en ny sommerleir på Seskarö sommeren 2015, så får vi se om Halti Kvenkultursenter får til en lignende familieleir vinteren 2016 igjen…

Vi takker alle som deltok og alle som hadde lyst til å delta for interessen. Halti Kvenkultursenter er fornøyd og syns det hele var et vellykket opplegg.

 

Om Helligskogen Fjellstue

IMG_7929.CR2.jpg

Pyhäouta – hellig skog.

Bjørnar Seppola skrev i en tidligere utgave av årboka for Nord-Troms om fjellstua i Pyhäouta/Helligskogen. Artikkelen kan leses her:

Helligskogen-Puhatoua fjellstue og trafikk knutepunkt i en svunnen tid Av Bjørnar Seppola.pdf

 

Her er lenke til Helligskogen Fjellstues facebookside.