«Eg bare veit at eg e kven!»

Denne lille filmen viser at man ikke nødvendigvis behøver å gjøre noe spesielt for at man skal være kvensk. Man trenger ikke kle seg på visse måter, lage spesiell mat eller eller oppføre seg på bestemte sett. Det kvenske er en naturlig del av den kulturen vi lever i, og noe vi alltd bærer med oss.

Paaskiviikko ønsker å skape arenaer der det kvenske er relevant, og hvor tanker om kvensk identitet og tilhørighet får vokse og blomstre. Arenaer der det er natulig å prate om det å være kvensk og etterkommere av finsktalende. Her forteller Irene Olsen Dalvik om sin kvenske bakgrunn, og om hvordan det å være kvensk er en naturlig del av hennes liv.

«Alt ka eg gjør og alt ka eg e, så e eg jo kven!»