Driftstilskudd til kvenkultursenteret

Halti kvenkultursenter, Storfjord språksenter og Ruijan Kaiku får henholdsvis 700 000,-, 700 000,- og 750 000,- i støtte til drift over samme tilskuddspost. Kvenkultursenteret har også fått tildelt prosjektmidler på kr. 85 000,- til familieleir og kr. 100 000,- til kvensk formidlingsutvikling.

Se fullstendig tildelingsliste fra ovennevnt tilskuddspost på denne lenken.