DIS- Norge

DIS-Norge ble stiftet 12 januar 1990. Foreningens formål er å skape et landsomfattende forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel, spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere til slektsforskning i Norge.

Ved å trykke på linken under, komme du direkte til slektsforum, Troms.