Dato for Paaskiviikko er satt!

For 7. år på rad vil Paaskiviikko arrangeres som en regional festival i Nord-Troms.

 

Dersom din organisasjon eller bedrift ønsker noe passende med på programmet denne uka, meld interessen til Halti kvenkultursenter i forkant og gjerne allerede nå!

 

Kvenkultursenteret ønsker også frivillige som kan bistå med stort og smått før og under festivalen velkommen. Det kan være for eksempel å henge plakater, salg av produkter, rigging, billetter, kjøring, artisthåndtering, fotografering og mye annet.

 

Følg Paaskiviikkos facebookside eller delta på eventen for kontinuerlige oppdateringer.