Daglig leder søkes!

 

 

 

Halti kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap som eies av Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommune, samt Troms Fylkeskommune. Senteret er en av få kvenske institusjoner, og en pådriver i den kvenske revitaliseringsprosessen. Som regionalt senter arbeider vi i feltet mellom lokale aktører og sentrale myndigheter, og har ansvar for kvensk språk og kultur i Nord-Troms og Troms fylke. Opplysinger om selskapet finner du på www.kvenkultur.no

Vår daglige leder søker nye utfordringer, og vi har dermed ledig stilling som:

Daglig leder

Halti kvenkultursenter IKS søker daglig leder i opptil 100% stilling, avhengig av finansiering. Kontorsted er på Storslett i Nordreisa kommune, med oppstart 1. januar 2013.

Arbeidsoppgaver er drift og utvikling av Halti kvenkultursenter IKS, administrative oppgaver, arrangering av festival og kulturtiltak, språkarbeid, prosjektarbeid m.m.

Vi ønsker å ansette en person som kan arbeide selvstendig, er utadvendt, fleksibel og har gode samarbeidsevner. Som daglig leder må du ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner og kompetanse innen prosjektarbeid. Noe kveldsarbeid må påregnes. Lønn etter avtale.

Halti kvenkultursenter IKS er i en prosjekteringsfase for innflytting i planlagt nybygg ved Halti, og vi tilbyr varierte og spennende arbeidsdager i et bredt fagmiljø. Nord-Troms er en vakker region med flott natur og stort kulturelt mangfold. Finnmark og Nord-Troms inngår i tiltakssonen hvor det gis økonomiske fortrinn. Se www.tiltakssonen.no.

Søknadsfrist: 12. oktober 2012

Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes:

Halti Kvenkultursenter IKS

Hovedveien 2

9151 Storslett

kvenkultursenter@halti.no

Vennligst oppgi referanser. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til styreleder Sigrund Hestdal tlf. 97029007 eller daglig leder Lisa Vangen tlf. 91104059, eller på e-post kvenkultursenter@halti.no.