Hajema sentterin johtajaa // Daglig leder søkes

Se norsk tekst nedenfor

Haltiin kväänisentterissä oon vapaa 100 % määräaikainen sentterin johtajan virka. Toivottu aloitusaika oon maholisiman nopeasti. Viran kesto oon januaarikuun 31. päivhään 2023 saakka, ja siihen liittyy maholisuus vakituisheen työsuhtheesseen.

Tietoa Haltiin kväänisentteristä

Haltiin kväänisentteri oon komuunitten välinen yritys ja alueelinen kväänin kielen ja kulttuurin sentteri. Yrityksen omistaa Yykeän, Omasvuonon, Kaivuonon, Kieruan, Naavuonon ja Raisin komuuni sekä Tromssan ja Finnmarkun fylkinkomuuni. Sentteri sijaittee Haltissa Raisin komuunissa. Halti oon integrašuunimalli jossa sijaittevat rinnakkhain muun muuassa Haltiin kväänisentteri, Haltin kansalistarassentteri, Halti næringshage (Haltin taloustaras),  Pohjais-Tromssan museumi ja Raisin komuuni – kulttuuri.

 

Tietoa virasta

Sentterin johtajanna olet johtaja kolmele työntekijäle, olet vasthuussa organisašuunin päivittäisestä liiketoiminasta, ja sinun tehtävännä tullee olemhaan jatkaa sentterin hyvvää kehitystä ja kehittää siitä vielä pareman organisašuunin. Virassa oon monipuolisia tehtäviä. Sinula häyttyy olla kyky ajatella strategisesti ja laatia suunitelmia sentterille, sekä suorittaa net. Sinula tullee olla hallinon ja talouen taitoa, sekä olla varma johtajanroolissa.

 

Päätehtäviä:

 • Sentterin johtajalla oon päävastuu Haltiin kväänisentterin päivittäisestä liiketoiminasta.
 • Johtaa meän työntekijöitä ja olla työnantajavastuussa heistä.
 • Johtaa sentteriä tarkoituksitten, yrityssopimuksen, strategiasuunitelman ja yhteistyösopimuksitten mukhaisesti.
 • Ylin taloushallinon johto, mukhaan lukitten budšetointi ja kirjanpito, taloussuunittelu sekä yhteys kirjanpitäjhään ja tilintarkastajhaan.
 • Vastuu anssiotuottavasta työstä, mukhaan lukitten, hakemukset, raportointi ja kirjanpito yleisen toiminan ja prošektitten yhtheyessä.
 • Auttaa tapattumissa, prošekteissa, viestinässä ja muussa työssä.
 • Valmistaa asioita styyrile ja eustajistole.
 • Virassa tullee olemhaan jonkin verran ilta- ja viikonlopputöitä, ja tarvittaessa virkhaan saattaa kohistua myös muita tehtäviä.

 

Sinun pätevyys:

Etimä kiinostunutta henkilöä, mielelhään johtamiskokemuksela tai soveltuvala korkeakoulu- tai universiteettikoulutuksela, mutta tämä ei ole ehoton vaatimus. Sinula tullee olla hyvät kirjaliset ja suuliset esitystaijot, sekä hyvä kommuunikašuuni- ja yhtheistyökyvykkhyys. Sinula häyttyy olla B-luokan ajokortti. Tuntemusta kväänin kielestä ja kulttuurista kattothaan euksi. Henkilökohtaista soveltuvuutta korostethaan.

Etimä henkilöä joka

 • Oon tavoitteelinen, strateginen ja tuloshakuinen
 • Kykenee työtelemhään ittenäisesti ja suorittamhaan asiat lopphuun asti
 • Oon luova ja viihtysä

 

Voima tarjota:

 • Koulutusta liittymisen yhtheyessä ja hyviä kehittymisen maholisuuksia
 • Joustavan työnaijan
 • KLP:n eläkejärjestelmän
 • Nykyinen työpaikka yhessä muitten laitosten ja yritysten kans
 • Hyvän ja poikkitieteelisen työympäristön, mukavia ja kiinostuneita työkavereita
 • Ruokalatarjonta työarjessa
 • Raisi oon toimintoalueela joka tarjoaa talouellisia etuja verovähenyksilä ja opintolainan arvon alentamisella

 

Lissää tietoa virasta voit saaha ottamalla yhtheyttä:

Pål Vegard Eriksen, sentterin johtaja
Telefuuni: +47 775 88 280 / +47 970 07 388
E-posti: pve@kvenkultur.no

Ronald Jenssen, styyrin johtaja
Telefuuni: +47 454 28 022
E-posti: s-rjenss@online.no

 

Hakemus CV:n kans lähetethään e-postitte osoittesheen post@kvenkultur.no viimisthään 26. novemberikuuhun mennessä. Merkitte e-posti tekstilä, ”hakemus sentterin johtaja”.

Hakuaika: 26. novemberikuuta. Hae mielelhään aikaisemmin, otama jatkuvasti yhtheyttä kiinostavhiin kandidaatteihin.

Virkhaan astuminen: Pikimin


Daglig leder søkes

Halti kvenkultursenter IKS har ledig en 100 % vikarstilling som daglig leder, med ønsket oppstart fra snarest. Stillingen har varighet til og med 31.01.2023, med mulighet for fast ansettelse.

 

Om Halti kvenkultursenter

Halti kvenkultursenter IKS – Haltiin kväänisentteri er et interkommunalt selskap og et regionalt senter for kvensk språk og kultur. Selskapet eies av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa, samt Troms og Finnmark fylkeskommune. Senteret er lokalisert på Halti i Nordreisa kommune. Halti er en integrasjonsmodell der blant andre Halti kvenkultursenter IKS, Halti nasjonalparksenter AS, Halti næringshage AS, Nord-Troms Museum AS og Nordreisa kommune (kultur) er samlokalisert.

 

Om stillingen

Som daglig leder er du leder for tre ansatte, du er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen, og skal lede og videreutvikle senteret til en enda bedre organisasjon. Stillingen har varierte arbeidsoppgaver. Du må ha evnen til å tenke strategisk og legge planer for senteret, samt for å gjennomføre disse. Du må ha teft for administrasjon, økonomi, og være trygg i lederrollen.

 

Hovedoppgaver:

 • Daglig leder har det overordnede ansvaret for den daglige driften av Halti kvenkultursenter IKS
 • Lede våre ansatte og ha arbeidsgiveransvar for disse
 • Lede senteret iht. formålene, selskapsavtalen, strategiplan og samarbeidsavtaler
 • Overordnet økonomistyring, herunder arbeid med budsjett og regnskap, økonomiplan, samt kontakt med regnskapsfører og revisor
 • Ansvar for inntektsbringende arbeid, herunder søknader, rapportering og regnskap i tilknytning til generell drift og prosjekter
 • Bistå arbeidet med arrangementer, prosjekter, formidling og annet
 • Forberede saker for styret og representantskapet
 • Noe kvelds- og helgearbeid må regnes med, og ved behov kan andre oppgaver tilfalle stillingen.

 

Dine kvalifikasjoner:

Vi søker en engasjert person, gjerne med ledererfaring eller relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men dette er ikke noe absolutt krav. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må ha førerkort klasse B. Kunnskap om kvensk språk og kultur er en fordel. Personlig egnethet vektlegges.

Vi søker en person som

 • Er målrettet, strategisk og resultatorientert
 • Kan jobbe selvstendig og har evne til å fullføre
 • Er kreativ og omgjengelig

 

Vi kan tilby:

 • Opplæring ved tiltredelse og gode muligheter for videreutvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjonsordning i KLP
 • Et moderne arbeidssted samlokalisert med andre institusjoner og bedrifter
 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med trivelige og engasjerte kollegaer
 • Kantinetilbud i jobbhverdagen
 • Nordreisa ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag og nedskriving av studielån

 

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til:

Pål Vegard Eriksen, daglig leder
Telefon: +47 775 88 280 / +47 970 07 388
E-post: pve@kvenkultur.no

Ronald Jenssen, styreleder
Telefon: +47 454 28 022
E-post: s-rjenss@online.no

 

Søknad med CV sendes på e-post til post@kvenkultur.no senest 26. november. Merk e-posten med «Søknad daglig leder».

Søknadsfrist: 26. november. Søk gjerne tidligere, vi kommer til å innkalle interessante kandidater fortløpende.

Tiltredelse: Snarest