Bli medlem i et lokallag

Arbeidet med å fremme det kvenske skjer på mange ulike plan og på mange forskjellige steder i landet. I Troms – og spesielt i Nord-Troms – er det flere kvenske lokallag/kvenforeninger som jobber frivillig for å fremme det kvenske på ulike måter. Lokallagene har sin medlemsskare, men kunne gjerne hatt flere.

Det kvenske har stått sterkere i Nord-Troms enn mange skulle synes å tro, både språklig, kulturelt og historisk. Særlig unge folk har lite kunnskap om dette, i følge et omdømmeprosjekt Nord-Troms Regionsråd har jobbet med i regionen.

Som «aktivt» medlem i et lokallag vil man blant annet kunne bidra til å spre svunnen kunnskap, man vil kunne påvirke hvilke retningslinjer og målsetninger lokallaget skal jobbe ut i fra og man vil kunne ta del i de aktiviteter som forekommer, samt at man vil kunne påvirke paraplyorganisasjonen.

Man kan også være et støttemedlem. Antall medlemmer forteller nemlig noe om hvor viktig befolkningen syns det er å løfte det kvenske opp og fram, det være seg blant annet språket, kulturen og historien. Ved å melde seg inn forteller man også at man setter pris på det arbeidet som gjøres og at man ønsker at vår kvenske tilknytning skal komme fram i lyset. Ditt medlemsskap kan bidra til å motivere de aktive til å stå på!

I Nord-Troms finnes det kvenforeninger i Kvænangen, Kåfjord og Storfjord:

  • Kvænangen Qven- og sjøsamisk forening (Norske Kveners Forbund)
  • Kåfjord Kvenforening/Kaivuonon Kveeniseura (Norske Kveners Forbund)
  • Skibotn Kvenforum (Norske Kveners Forbund)
  • Skibotn Kven- og finneforening (Kvänlandsforbundet)
  • Storfjord Kven- og sjøfinneforening (Kvänlandsforbundet)

Dersom det finnes interesse for å starte kvenforening i andre kommuner, så finnes det «starthjelp» både i forhold til det praktiske og det økonomiske. For mer informasjon om dette, eller om du lurer på hvem man skal kontakte for innmelding i et eksisterende lokallag, så ta gjerne kontakt med oss på kvenkultursenter@haltinh.no.

For Halti Kvenkultursenter IKS er lokallagene viktige, de representerer grasrota i regionen. Vi har et nært samarbeid med de ulike lokallagene og ser viktigheten av at de finnes og at folk er medlemmer. Aktive, sterke lokallag påvirker lokalsamfunnet og samfunnet generelt!