Beskjeden økning til Halti kvenkultursenter

Halti kvenkultursenter får 720 000 kr i driftsmidler fra Kommunal og moderniseringsdepartementet i 2017. Det er ei beskjeden økning på 20 000 kr sammenlignet med fjorårets bevilgning.

Kvenkultursenteret får itillegg prosjektstøtte på tilsammen 200 000 kr til dokumentasjonsarbeid om kvensk kulturarv og utgivelse av kvensk barnelitteratur. Samlet søknadssum her var opprinnelig 345 000 kr.

Her er oversikt over alle fordelinger til kvensk språk og kultur.