Balsfjord Amt

«Lapperne fikk dog ikke længe beholde den ytre del av Balsfjorden for sig selv; ti i Haakon Haakonssøns tid begynte ogsaa nordmennene aa nedsætte sig der, og det er sannsynligt, at disse efterhaanden har fortrengt lapperne længere inn i fjorden, mens paa den annen side kvæner kom over fra Sverige og nedsatte sig inderst inne i fjordbunnen.

Dette stadfestes ogsaa, naar man gir agt paa, hvorledes nationaliteterne den dag idag er fordelte: I den ytterste del av fjorden er befolkningen væsentlig av norsk herkomst, i den midtere del væsentlig av lappisk, i den inderste del opblandet med kvæner eller svensker».