Avholdt leir for ungdommer i Tromsø

Halti kvenkultursenter ønsket i samarbeid med Kvenungdommen å legge opp til et program som ville gi rom for en trivelig helg hvor unge, engasjerte kvener og tornedalinger kunne treffes og bli bedre kjent gjennom lærerike aktiviteter og sosialt samvær.

Felles campopphold, sauna og isbading, språklige opplegg med kvenske ord og pride-aktiviteter var å finne på årets program.

Om lag ti deltakere var med på leiren, som var en oppfølger av fjorårets språkleir i Pajala, samt andre og siste del av prosjektet «På tvers av landegrensene». Første del av prosjektet var en familieleir som ble avholdt i mars.

Kommunal og moderniseringsdepartementet støttet prosjektet med 120 000,- over statsbudsjettet for 2015.

Halti kvenkultursenter ønsker med dette å takke departementet for støtten til det vi mener har vært et viktig og framtidsrettet prosjekt, vi ønsker å takke alle som har bidratt på ulike måter, alle deltakerne og særlig Kvensk institutt som stilte med et flott språklig opplegg.