Alta kommune støtter oppgradering av kvensk språk

Nå har også Alta kommunestyre vedtatt støtte til at kvensk språk skal opp på nivå III i det Europeiske språkcharteret. En oppgradering vil innebære konkrete forpliktelser som myndighetene må forholde seg til,for å styrke kvensk språk.

Kvensk samarbeidsråd ønsker at sentrale myndigheter tar mer ansvar for kvensk språk, som er svært truet. Derfor har de bedt kommuner i regionen om å støtte kravet. Henvendelsen ble i Alta behandlet som en uttalelse, og er omtalt under merknader i møteprotokollen. Forslaget ble vedtatt med 27 mot 8 stemmer.

Nå har Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Porsanger og Alta vedtatt denne støtten. I tillegg har Troms arbeiderparti vedtatt å støtte kravet.

Det er svært gledelig at politikere i våre områder ser verdien av det kvenske språket, og ønsker tiltak som ivaretar og utvikler dette!

Kyllä se kelppa! Javisst nytter det!