Alle kan lære kvensk

Kielitruisku Raisissa – Kvensk språkdusj i Nordreisa vil gi alle barn i Nordreisa muligheten til å lære kvensk. Det er jevnlige språkdusjer i barnehagene i Nordreisa, i tillegg til to faste ettermiddagsaktiviteter:

  • Kielitruisku
    Barn fra 2 år sammen med foreldre møtes annenhver tirsdag fra kl. 17:30 – 19:00 på Halti for å lære kvenske ord og uttrykk gjennom eventyr, sang og lek. Oppstart 8. oktober
  • Laulutruisku 
    Barn fra 4 år møtes hver fjerde tirsdag kl. 17:30 – 19:00 på Halti for å lære kvensk gjennom sang. Denne høsten øves det til en liten opptreden før jul. Oppstart 15. oktober

Kielitruisku (Kvensk institutt) og Halti kvenkultursenter IKS tilbyr kvensk begynnerkurs for foreldre, barnehageansatte og andre interesserte voksne etter jul:

  •  Kvenskkurs for voksne
    Kvensk begynnerkurs er foreløpig satt til hver onsdag kl. 18:00 20:00 på Halti, med beregnet oppstart 29. januar (endringer kan forekomme). Har du gått på kvenskkurs før, så er det mulig å starte på kursets repetisjonskveld 11. mars.

Vil du vite mer? Kontakt Tove Raappana Reibo på tlf. +47 913 40 920

Kuva/Foto: Pål Vegard Eriksen