Kyläpeli

– Har potensiale til å kunne bli et virkelig signaturprodukt for hele regionen

Sigrid Ina Simonsen (Ap), fylkesråd for kultur og næring

– Denne forestillinga hadde alt, både latter og tårer. Det var en fin måte å fortelle historien på

Marit Leirbakk, publikumer (Kyläpeli 2017)

Våren 2017 fikk Halti kvenkultursenter IKS 150 000 kr støtte fra Riksantikvaren til et forprosjekt/pilotspel, og høsten 2017 ble Kyläpeli (landsbyspel) arrangert for aller første gang i Nordreisa, dette i samarbeid med Itu teatteriforeeninki, Halti nasjonalparksenter og Halti næringshage/Forskningsdagene. Inger Birkelund fra ihana! AS var prosjektleder.

Forprosjektet var vellykket, og Halti kvenkultursenter fulgte opp med et hovedprosjekt i 2018 og 2019. Troms fylkeskommune støttet prosjektet med 750 000 kr og Nordreisa kommune med 200 000 kr. Omtrent parallelt med dette gjennomførte kvenkultursenteret «Forprosjekt Kventeater», med sikte på å etablere et nasjonalt kventeater. Kvääniteatteri skal blant annet ta Kyläpeli videre, men i påvente av etablering var det Itu teatteriforeeninki som stod bak Kyläpeli i 2020.

I 2021 arrangeres Kyläpeli den 16., 17. og 18. september, og er en del av «Yhessä» (sammen), ett av fire satsingsområder i Kvääniteatteri som er under etablering. Mer informasjon om spelet og billetter finnes på landsbyspel.no.

– Vi oppnådde våre mål om å begeistre både publikum og oss selv

Inger Birkelund, prosjektleder, Kyläpeli

– Et viktig steg for å styrke eksisterende produksjonsmiljø og for å gjøre kvensk språk og kultur mer tilgjengelig

Pål Vegard Eriksen, daglig leder, Halti kvenkultursenter

Kyläpeli
Fra kunnskapsreisen under Kyläpeli 2017. Kuva/Foto: Angelika Goldman

Ota kontaktin / Ta kontakt