Vil du lære kvenske ord? Nå kan du få hjelp av barn og unge fra Manndalen skole i Kåfjord kommune og Bærtua barnehage i Porsanger kommune! NRK Kvääni har med hjelp av disse barna, som selv lærer kvensk, laga 26 korte videosnutter der du kan lære noen kvenske ord og korte setninger til bruk i hverdagen. Videoene kan du se på lenkene nedenfor.

  1. Opi kväänii: Tyyräämäluokassa / Lær kvensk: I akebakken
  2. Opi kväänii: Hyppyluokassa / Lær kvensk: I hoppbakken
  3. Opi kväänii: Ulkoleikki / Lær kvensk: Utelek
  4. Opi kväänii: Ennen venetmukkaa / Lær kvensk: Før båtturen
  5. Opi kväänii: Tuurila / Lær kvensk: På tur
  6. Opi kvääniä: Sukulaatihyllyn tykönä / Lær kvensk: I sjokoladehylla 

 

Lenker til resten av videoene legges ut fortløpende etter hvert som de publiseres hos NRK.