Aktiviteter til kvenfolkets dag

Den 16. mars er det Kvenfolkets dag, og Halti kvenkultursenter IKS får ofte henvendelser fra barnehager og skoler om forslag til aktiviteter og materiell som de kan bruke. Vi har derfor laget noen forslag og samlet litt materiell som kan benyttes. Lykkyä tyköä! Lykke til!


Flaggheising
Kvenene har sitt eget flagg, Kvääniflaku eller Kvenflagget, og flaggheising kan være en fin start på selve dagen (16. mars) som hele skolen og/eller barnehagen kan være med på.

Her kan også noen utfordres til å holde en liten tale (for eksempel en elev, en lærer, rektor eller ordføreren), og man kan synge en kvensk sang som allsang. I slike anledninger er gjerne «Hyvän illan» et populært sangvalg.


Aktiviteter med kvenflagget og solrosa
Kvenflagget er et av de fremste symbolmarkørene kvenene har i dag. For at barn og unge skal vite at flagget finnes og hvordan det ser ut, kan en aktivitet være å fargelegge flagget eller perle solrosa – auringonkukka.

Under aktiviteten kan det være naturlig å snakke om hvem kvenene er, om kvensk språk og fornorskningshistorikken. Gjøres aktiviteten i forkant av 16. mars, kan de ferdige produktene henges opp som pynt i skolens eller barnehagens fellesarealer på selve dagen.


Kvenkaker og kvensk mat
Barna/elevene kan lage kvenkaker eller kvensk mat.

Kjært barn har mange navn: kvenkaker, Jannakaker (Manndalen) eller Kangoskaker (Tornedalen) er noen av navnene vi har funnet. Kakene (bilde) har tradisjonelt blitt laget i kvenske bosettingsområder, og det hevdes at oppskriften har sin opprinnelse i Tornedalen. 

Andre typisk kvenske matoppskrifter finnes blant annet i heftet Kainun reseptii – Kvenske matoppskrifter (2011), som er utgitt av Kainun institutti – Kvensk institutt. Heftet inneholder oppskrifter på mat som blant annet har vært vanlig i Pyssyjoki/Børselv: julebrød, lefser, kaffeost, blodklubber, rognboller, pannelapskaus, kjøttsuppe, bærgrøt og bærsuppe. 


Muistopeli (memoryspill)
Muistopeli er et enkelt spill som kan brukes for å lære seg kvenske ord. Start gjerne med en felles gjennomgang av hvordan ordene uttales og hva de betyr. Kortene legges ut på bordet (må være to av hver), med baksiden opp. Spiller 1 trekker først ett kort, sier det kvenske ordet og hva det betyr på norsk, og så trekker spilleren enda et kort og gjør det samme. Hvis spilleren får et par (to like), så får hen kortene og kan trekke på nytt. Hvis de ikke er like, er det neste spiller sin tur. Det er om å gjøre å få flest par.

Skriv ut dobbelt sett av kortene på tykt papir og klipp dem opp i like størrelser. 


Film og musikk
NRK Supernytt sitt innslag «Hvem er egentlig kvenene?» fra 2019 gir en lettfattelig oversikt, og kan gjerne brukes som utgangspunkt for samtaler. Supernytt er et tilbud til barn i alderen 8-12 år, men vi synes denne filmen egner seg godt for alle aldersgrupper.

Sammen med bibliotekene i Nord-Troms gir Halti kvenkultursenter et årlig tilbud til alle 5.-klassinger i regionen: Paaskimatka. Her lærer elevene enkle ord og uttrykk og synger ulike sanger. Sangene er gjennom årene blitt samlet i en YouTube-spillelista som har vært tilgjengelig for elevene, deler vi denne spillelista med dere.

Kielitruisku, kvensk språkdusj i Nordreisa og Kåfjord, gjennomføres av henholdsvis Halti kvenkultursenter og Kåfjord kulturskole. Vi har laget en del småfilmer for barn, og filmene er lagt ut på vår nye YouTube-kanal.