IMG_6696IMG_6696
 • To Prosent Norsk

  kr 400

  Category:
  Description

  Boka To prosent norsk – refleksjoner rundt etnisitet, identitet og fornorskningspolitikkens konsekvenser i nord er et resultat av flere års slektsforskning som viste Laila Lanes en historie hun kjente lite til.

  Ny informasjon om familiens bakgrunn og om historien i nord, særlig Nord-Troms og Finnmark, satte i gang refleksjoner om hvorfor det var blitt slik. Ingen hadde snakket om den kvenske fortida i familien, i bygda og rundt Lyngenfjorden. At farfaren til Lanes snakket det fremmede språket kvensk, eller finsk som de kalte det, hadde alltid vært en gåte for henne. Hvor hadde han lært det? For henne ble denne gåten et symbol på den fortielsen som har preget det kvenske folket.