20190221_16045420190221_160454
  • Kvensk-norsk fraseordbok

    kr 150

    Kvensk-norsk fraseordbok for pleie og omsorg ble utgitt av Kainun institutti – Kvensk institutt i 2015. Heftet er på 68 sider og egner seg for alle som vil lære kvensk på frasenivå – ikke bare for personer som arbeider innenfor helsevesenet.

    Heftet innehar en rekke hverdagslige ord, uttrykk og setninger på norsk og kvensk, blant annet tidsuttrykk, farger, hilsninger, samt tema som dyr, mat, vær osv

    Category: