20190221_15453720190221_154537
  • Kvensk grammatikk

    kr 350

    Kvensk grammatikk (2017) er en utførlig presentasjon av strukturen i kvensk, som er et finskbeslektet nasjonalt minoritetsspråk i Norge. Grammatikken er gjennomgått og godkjent av Kvensk språkting, vedtaksorganet for skolenormalen i kvensk. Boka er skrevet av Eira Söderholm, og ble utgitt første gang på kvensk i 2014. Kvensk grammatikk er en noe revidert versjon, oversatt til norsk av Philipp Conzett. Alle språklige fenomener er rikelig illustrert med eksempler.

    Eira Söderholm er en pensjonert førsteamanuensis i finsk og kvensk ved UiT – Norges arktiske universitet. Hun har deltatt aktivt i planlegginga og utarbeidinga av det kvenske skriftspråket, skrevet flere artikler om temaet og bygd opp kvensk språk som universitetsfag ved UiT.

    Category: Tag: