20210508_16120320210508_161203
 • Kvener, skogfinner, tornedalinger, karelere, vepsere og ingermanlandsfinner. Onhan meitä vielä! Jo visst finnes vi!

  kr 400

  Out of stock

  Description

  Boka bygger på Bente Imerslunds omfattende arbeid gjennom 20 år med finskbeslektede folk i nord og forteller om seks folkegrupper: kvener og skogfinner i Norge, skogfinner og tornedalinger i Sverige, karelere, vepsere og ingermanlandsfinner i Nordvest-Russland.

  Boka handler om disse folkegruppenes språk og kultur. Forfatteren har intervjuet et stort antall representanter for de seks folkegruppene, og de intervjuede forteller om forskjellige grader av assimilering inn i landets dominerende kultur. Siden 1990-tallet har de alle opplevd en sterk oppblomstring av egen finskrelatert kultur i sine respektive land.