Kainun ReseptiiKainun Reseptii
  • Kainun Reseptii
  • Kainun reseptii

    Kainun reseptii – Kvenske matoppskrifter ble utgitt av Kainun institutti – Kvensk institutt i 2011. Heftet er på 14 sider og har utvalgte matoppskrifter som kan karakteriseres som «typisk kvensk mat». All tekst er skrevet på kvensk og norsk

    Category: Tag:
    Description

    og kan således være nyttig for de som ønsker å tilegne seg kvensk språk.