Trespråklig eventyrturné

Kolmikielinen eeventyyrimatka Pohjais-Tromssassa / Trespråklig eventyrturné i Nord-Troms 2019

Kväänileiri 2019

Kvääni kieli- ja kulttuurileiri /
Kvensk språk- og kulturleir

Paaskimatka 2019

Kvääni kielimatka Pohjais-Tromssassa/
Kvensk språkturné i Nord-Troms (5. trinn)

Paaskiviikko 2019

Kvääni kulttuuripäivät Pohjais-Tromssassa / Kvenske kulturdager i Nord-Troms

Kyläpeli 2019

Halti Hovedvegen 2,Storslett

Kyläpeli Raisissa / Landsbyspel i Nordreisa

Kvenskkurs våren 2020

Halti Hovedvegen 2,Storslett

For nybegynnere eller deg som trenger oppfriskning

Kieli ja kulttuurileiri 2020

Reisa Friluftssenter Reisadalen 2912,Storslett,Nordreisa,Norge

For familier og enkeltpersoner i alle aldre

Kyläpeli 2020

Med kraft til å stoppe blod