Uutiset / Nyheter

20. september 2010

Nyttige nettsider

Under har vi samlet noen relevante linker, med en kort forklaring hentet fra den enkeltes nettsted på hva nettsidene kan tilby.
19. september 2010

Kåfjord Kvenforening er stiftet

Under den kvenske kulturkvelden i Olderdalen ble Kåfjord Kvenforening stiftet.
17. september 2010

Kvenkultur på Skjervøy

Ønsker du større synliggjøring av det kvenske i Skjervøy kommune, behøver vi deg nå!
17. september 2010

Raisin paaskipäivät / Nordreisas baaaskidager 2011

Planlegging av Paaskiviikko er i gang!
15. september 2010

Lyngen kommune

Lyngen er en av eierene av Halti kvenkultursenter IKS.
15. september 2010

Troms Arbeiderparti med storsatsing på kvensk språk og kultur i Nord-Troms

Troms APs årsmøte likestiller kvensk kultur med samisk og norsk i fylket og ønsker blant annet kvenske skilt velkommen, itillegg til bedre språktilbud både for barn, elever og voksne. De jobber også for statlig finansiering av siste byggetrinn på Halti-bygget.
15. september 2010

Skjervøy kommune

Skjervøy er en av eierkommunene av Halti kvenkultursenter IKS. Les mer
15. september 2010

Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune er en av eierne av Halti kvenkultursenter IKS. Les mer
15. september 2010

Nordreisa kommune

Nordreisa kommune er en av eierne av Halti kvenkultursenter IKS, og vertskommune for senteret. Les mer