12. april 2016

Viserockband til Paaskiviikko

Folkemusikk, finsk humor og melankoli er stikkordene når Pajala-bandet Julma gjester Paaskiviikko og Nord-Troms denne sommeren.
31. mars 2016

Fylkeskommunal festivaltilskudd til Paaskiviikko

Tirsdag 29. mars vedtok fylkesrådet i Troms fordeling av om lag 2,2 millioner kroner i festivaltilskudd til 32 festivaler i hele fylket, deriblant Paaskiviikko.
30. mars 2016

Kurs i digitale fortellinger

Halti kvenkultursenter IKS og ihana! as har i perioden 2.-16. mars holdt kurs i digitale fortellinger for elever på videregående skole i Nord-Troms.
7. mars 2016

Kvenfolkets dag på Halti

Kvenfolkets dag markeres på Halti kulturscene i Nordreisa med konsert og filmpremiere henholdsvis 12. og 16. mars
5. februar 2016

Familieleir i Nord-Troms/Peretleiri Pohjais-Tromssassa

Halti kvenkultursenter inviterer til familieleir 1.- 3. april på Rødekorshuset i Birtavarre i Kåfjord/ Haltiin kväänisentteri kuttuu peretleirile 1.-3. aprillikuuta. Leirin piethään Punasenristinhuonheessa Kaivuonon Pirttavaarassa.
1. februar 2016

Haltiin kauppa

Kauppa - 'butikk', 'krampuohi', 'shop'
1. februar 2016

Driftstilskudd til kvenkultursenteret

Halti kvenkultursenter mottar kr. 700 000,- i støtte til drift over tilskuddsposten til kvensk språk og kultur for 2016.
28. januar 2016

Kväänin kielitapattumat Pohjais-Tromssassa/Kvenske språktilbud i Nord-Troms

Kielikafea Naavuonossa ja lauluillat Kaivuonossa joka kuukausi / Språkkafe i Kvænangen og sangkvelder i Kåfjord hver måned.
28. januar 2016

Trespråklig eventyrsuksess i Nord-Troms

For 4. år på rad er Halti kvenkultursenter med på trespråklig eventyrturne i samarbeid med Bibliotek- og kulturbussen, bibliotekene i Nord-Troms og Samisk språksenter i Kåfjord.