14. desember 2016

Nytt styremedlem i Halti kvenkultursenter

På representantskapsmøte i Halti kvenkultursenter IKS i desember ble det foretatt endringer i styresammensetningen.
5. desember 2016

Kvensk råd støtter likestilt vern av kulturminner

Kvensk råd ber Sametinget stille seg bak forslag om likestilt vern av kvenske og samiske kulturminner.
29. november 2016

Paaskiviikko 2017 – jubileumsår!

Paaskiviikko 2017 planlegges til perioden 5.-11. juni. Det er nå 10 år siden verdens aller første kvenkulturfestival gikk av stabelen i Nordreisa. Hva er ditt beste festivalminne?
21. november 2016

Rapport for Paaskiviikko 2016

Paaskiviikko ble arrangert med brask og bram med til sammen 1842 besøkende i 2016.
6. oktober 2016

Mastergradstipend for Nord-Troms

Er du mastergradstudent? Kan fornorskningsprosessen eller revitalisering være interessante tema? Kunne du tenke deg å drive "følgeforskning" av Paaskiviikko? Så lenge din oppgave er relatert til Nord-Troms, kan du søke om stipend på inntil 40 000,-. Søknadsfrist er 15. oktober.
4. oktober 2016

Søker kvensklærer til Kåfjord

Kåfjord kommune har utlyst en 40 % fast lærerstilling i kvensk på barneskolen, med spesialpedagogikk og matematikk som ønskede fagkombinasjoner. Snarlig tiltredelse!
19. september 2016

Noen må løfte og bære

«Noen må løfte og bære den kvenske kulturen dersom den skal overleve» er ett av budskapene i det nye bildespillet «En takk til deg, pappa» som ihana! as har produsert for Halti kvenkultursenter IKS og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto.
2. september 2016

Forskningsdagene i Nord-Troms

Tema for Forskningsdagene 2016 er "Uten grenser". Her har vi plukket ut programposter som er relevant for kvensk språk og kultur.
16. juni 2016

Kvensk sanggruppe og språkkafè

Vårens siste språkkafè og sangstund blir på Sonjatun bo- og kultursenter tirsdag 21.juni kl 18.00.