30. desember 2015

Kun fire gatenavn på kvensk

Kåfjord kommune har nylig vedtatt 40 nye gatenavn, av disse ble det kun funnet plass til fire kvenske.
21. desember 2015

Etterlengtet kvensk lydkurs på plass

Kvensk institutt har sammen med Storfjord språksenter og Halti kvenkultursenter utviklet et kvensk lydkurs som nå er fritt tilgjengelig for allmennheten på nettet.
17. desember 2015

Rekordtildeling for Paaskiviikko

Aldri tidligere har de kvenske kulturdagene i Nord-Troms fått et så stort tilskudd fra en og samme støtteordning.
1. desember 2015

Dato for Paaskiviikko er satt!

De kvenske kulturdagene i Nord-Troms finner sted i perioden 6.-12. juni.
24. november 2015

Avholdt leir for ungdommer i Tromsø

Denne helgen ble siste del av kvenkultursenterets prosjekt "På tvers av landegrensene" avviklet i Tromsø, hvor medlemmer fra Kveeninuoret - Kvenungdommen (Norge) og Met Nuoret (Tornedalen) deltok på ungdomsleir. Kvensk institutt - Kainun institutti og Halti kvenkultursenter - Haltiin kväänisentteri stod for både faglige og sosiale opplegg.
3. november 2015

Jättäkkää tervahauan rauhaan / La mila leve

En trafostasjon i tilknytning til den nye 420kv-kraftledninga fra Balsfjord til Skaidi skal plasseres midt på ei vel 300 år gammel kvensk tjæremile. Kvensk råd er blant flere som har reagert på plasseringen av denne. Rådet har sendt skriftlig klage til Norges vassdrag- og energidirektorat og deltatt på befaring.
8. oktober 2015

Invitasjon til ungdomsleir

Halti kvenkultursenter – Haltiin kväänisentteri har sammen med ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret – Kvensk ungdomsnettverk gleden av å invitere kvensk ungdom i Norge og ungdommer fra Tornedalen til en felles ungdomsleir i Tromsø i perioden 20.-22. november.
6. oktober 2015

Rapport for Paaskiviikko 2015

Vi retter med dette en stor takk til våre samarbeidspartnere, deltakere og publikum!
6. oktober 2015

Kvensk Råd: – Gratulerer, Ruijan Kaiku!

D e n k v e n s k e a v i s a R u i j a n K a i k u f y l l e r 2 0 å r.