29. desember 2014

Hør Finsksendinga på NRK P2

Finsksendinga på finsk og kvensk for finner og kvener har fast sendetid onsdager på NRK P2 i Nord-Norge, fra klokka 12.48 til 13.00.
18. desember 2014

Julehilsen fra Halti Kvenkultursenter

Det har vært et tungt år i kvensk øyemed, preget av bortgangen til flere viktige ressurspersoner, språkbærere og kulturpersoner. Alf Nilsen Børsskog, Olav Beddari, Dagny Olsen, Solgunn Hesjevoll og Hans Kristian Eriksen har alle bidratt sterkt til å sette kvenene og norskfinnene, vårt språk og vår historie på kartet. Vi kan minnes dem alle med stolthet!
17. desember 2014

Fylkestinget i Troms gikk «all in»

Enstemmig vedtak om støtte til oppgradering av kvensk språk.
17. desember 2014

Juleverksted på Halti

Halti Kvenkultursenter og KvääniÄänii inviterer store og små til juleverksted på Halti, torsdag 18. desember kl. 17.00-19.30.
16. desember 2014

Anmodet fylkestinget i forkant

Norsk Målungdom sendte mail til alle representantene i forkant av fylkestinget som ble holdt 9. desember. Der anmodet de den enkelte om å stemme for en oppgradering av det kvenske språket.
9. desember 2014

Inviterer til adventsbadstu

Vi følger fylkestinget i Troms og saken om «innebyggerinitiativ om oppgradering av kvensk språk» på live stream fra Halti, før vi avslutter med sauna og sosialtsamvær ved «gammelbrua» på Storslett.
7. desember 2014

Slik vinner du «Kvenpakken»

Konkurranse på vår facebookside.
2. desember 2014

Ungdomsparti med kvensk navn

KrFU husket på kvenene da de ønsket å vise fram mangfoldet i landet gjennom navnet sitt. Og nå stifter de fylkeslag i Finnmark!
1. desember 2014

Rapport for Paaskiviikko 2014

Vi retter med dette en stor takk til våre samarbeidspartnere, deltakere og publikum!