15. oktober 2013

Åpen slektforskerdag på Statsarkivet. Tema «kvener i Troms»!

DIS- Troms arrangerer slektforskerdag på Statsarkivet i Tromsø, lørdag 26. oktober fra kl.11- 15.00.
12. oktober 2013

Musikkprosjekt for barn og unge

Uuet laulut – Ođđa lavlagat – Nye sanger er et musikkprosjekt der barn og unge får delta å synge på samisk, finsk eller kvensk. Målet er å fremme minoritetsspråk blant ungdom.
11. oktober 2013

«Pelletsbrännaren»- en tornedalsmusikal

Vi inviterer til en varm høstopplevelse! Pelletsbrännaren, "en brinnande het show om livet"..
11. oktober 2013

Kvensk samarbeidsråd med takk og kritikk

Kvensk samarbeidsråd kritiserer Tromsø museum for utelatelse av kvenene i utstilllingen "Hvem kom først?" og advarer mot tendensiøs usynliggjøring av den kvenske befolkning og deres kultur og historie. Samtidig takker rådet samepolitiske partier for fokus på kvensk i høstens valgkamp.
23. september 2013

«Hvem er vi om språket dør?»

Finnes kulturen om språket er blitt borte, eller dør kulturen når språket dør? Språk endrer seg, språk dør ut, – og språk revitaliseres. Språk er ofte symbol på frigjøring og selvstendighet – og nasjonalisme. Men kan kultur revitaliseres når språket forsvinner?
23. september 2013

Rapport for Paaskiviikko 2013

Her kan du lese rapport for Paaskiviikko 2013.
28. august 2013

Tjærebrenning

27. august 2013

«Muisto ja Toivo» rapport

Halti kvenkultursenter IKS har i vår satt opp forestillingen "Muisto ja Toivo". Deltakere var barn og unge i Nord-Troms, Kvensk sanggruppe, ihana! og musikerne Jan Johansson og Evgeny Kabeshov.
27. august 2013

Syskyplaanat. Høstplaner.

Halti kvenkultursenter IKS går høsten i møte med bl.a.kvenskkurs, forestilling, skoleopplegg og sang.