5. september 2011

Nord-Troms regionråd støtter søknad om driftsstøtte

Halti kvenkultursenter IKS har inne søknad om driftsstøtte hos Kulturdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Nord-Troms regionråd støtter denne søknaden, og Bjørn-Inge Mo sier til avisa Sàgat at Halti kvenkultursenter IKS har vokst seg til å bli et fyrtårn som synliggjør kvensk i vår region.
2. september 2011

AUF`s kvenpolitiske forum opprettet

"Flere ungdommer i ungdomspartiet til Arbeiderpartiet gikk sammen og dannet et Kvenpolitisk Forum. Fem av disse er valgt inn i styret i denne gruppa innenfor AUF som ønsker å jobbe for kvenske saker." Dette forteller NKF på sitt nettsted. Følg link for å lese mer.
30. august 2011

Barnebøker på kvensk

Agnes Eriksen har utgitt to barnebøker på kvensk, med norsk parallelltekst.
29. august 2011

Kven er kven. En analyse av kvensk kultur og identitet i en global diskurs.

Masteroppgave høsten 2009
25. august 2011

Møte i Kvensk samarbeidsråd

Det blir møte i Kvensk samarbeidsråd torsdag 22. september klokka 15, i Halti- bygget på Storslett. Velkommen!
25. august 2011

Bilder fra Paaskiviikko 2010

Her kan du se bilder fra Paaskiviikko 2010.
25. august 2011

Kvensk kulturkveld 19.05.11

Se bilder fra kvensk kulturkveld 19.mai 2011.
25. august 2011

Tre kvinner- tre historier

Se bilder fra arrangementet Tre kvinner- tre historier, der Bente Imerslund, Kaisa Maliniemi og Kari Digre hadde flotte foredrag.
25. august 2011

Kvenkveld i Kåfjord 17. 09.10

Se bilder fra kvensk kulturkveld i Kåfjord 17. september 2010.