22. desember 2011

Hyvvii joului ja onnellista uutta vuotta!

Halti kvenkultursenter IKS ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!
22. desember 2011

Kvænangen kommune støtter kvensk!

I kommunestyremøte 21.12. 2011, vedtok Kvænangen kommunestyre å støtte oppgradering av kvensk fra nivå 2 til nivå 3 i Det europeiske språkcharteret!
12. desember 2011

Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk

Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk har fått nytt styre. Ny styreleder er Anna Seppälä fra Kåfjord.
5. desember 2011

Immateriell kulturarv i Norge

"Kvenene har lang erfaring i å leve med og håndtere flere identiteter, men uttrykker at det ligger et problem i storsamfunnets kategoriseringer av identitet, og dermed i begrensninger i valget av dem.
30. november 2011

«Kaffekopp og salmebok»

Våren 2011 deltok Halti kvenkultursenter IKS i et samarbeidsprosjekt med Nord-Hålogaland bispedømme og Riddu riddu.
29. november 2011

Kvensk-norsk-kvensk ordbok

Nå kan man søke opp kvenske ord på nett i en ny elektronisk ordbok! Kjempefint verktøy i språkarbeid.
28. november 2011

Gammetufter i Skibotndalen

Viggo Johansen har skrevet en presentasjon om gammetufter i Skibotndalen. Gammene ble brukt i forbindelse med jakt, tjærebrenning, bærplukking,slåttearbeid,skogarbeid, fiske m.m.
21. november 2011

Språkkafe og sangkveld

Det blir språkkafè og sangkveld 24.november klokken 18.
21. november 2011

Satsing på kvensk i Kåfjord

AP og SP skal sette igang et felles prosjekt for å fremme kvensk språk og kultur i kommunen.