12. november 2010

Læremidler på Meänkieli

Her finner du en kjempebra side med læremidler på meänkieli.
12. november 2010

Kallen kirja

Webbok og øvinger på meänkieli.
10. november 2010

Kvenske salmer og sanger i Kåfjord

Ved hjelp av forskjellige informanter og diverse dokumentasjon har Lisa Vangen samlet sammen gamle salmer og sanger som en gang var i bruk i Kåfjord.
10. november 2010

Slektsforskning

Hvorvidt man er kvensk eller ikke, er bygget på egenidentifikasjon. Hva føler du deg som?
10. november 2010

Reisa nasjonalpark og landskapsvernsområder

Her kan du lese Sametingets befaringsrapport over kulturminner i Reisa nasjonalpark og landskapsvernsområder.
10. november 2010

Kvenske læremidler

Ruija Forlag AS har i samarbeid med Kainun institutti - Kvensk institutt åpnet nettsiden kvensk.no; en idé- og ressursbok i kvensk språk og kultur for barnehage og skole.
10. november 2010

DIS- Norge

DIS-Norge er landets største forening for slektsforskere, med nær 9.000 medlemmer.
10. november 2010

nord- troms.no

Nettsted med ulike linker til slekter og slektsforskning i Nord- Troms.
10. november 2010

Registreringssentral for historiske data

Registreringssentral for historiske data (RHD) er en nasjonal institusjon ved Universitetet i Tromsø. Hovedformålet er å dataregistrere historiske kilder og gjøre disse tilgjengelig for forskning. Her kan du søke i folketellinger, kirkebøker og matrikler.