26. november 2010

Pilotprosjekt for kvensk kompetanseheving av barnehagepersonell i Nord- Troms

26. november 2010

YouTube- kanal

Halti kvenkultursenter IKS har nå en egen YouTube- kanal!
25. november 2010

– Kvensk kvinnenettverk på internett

Det er dannet et eget nettverk for kvenske kvinner på internett, for en stund siden. Formålet er blant annet å redde den kvenske kulturen, heter det. Finn kvenske matoppskrifter og mye mer.
24. november 2010

Vinnersangen i Kveenidol 2009

Her synger Gustav Reibo vinnersangen fra Kveenidol 2009. Sangen handler om kvenske stedsnavn i Nordreisa.
23. november 2010

Kvenske og samiske informanter ville stoppe bokpresentasjon

Forfatter Gunn-Tove Minde har skrevet boken "Å leve sin sjel". Før presentasjonen i Kåfjord forsøkte noen av informantene til Minde å stoppe bokpresentasjonen som fant sted på biblioteket i Olderdalen, skriver Ságat.
19. november 2010

Samarbeid mellom lokallag i Nord- Troms og Alta

Kvensk- og finsk-satsende lokallag danner samarbeidsplattform i nord. Kåfjording representerte kvenene på Island nylig.
15. november 2010

Informasjonsmøte om minoritetsspråklige musikk-konkurranser

Møtet finner sted onsdag 17. november kl. 12.00 på Halti-bygget på Storslett.
15. november 2010

Ny bok om kvener

Gunnar Kieri har skrevet romanen "Finnmarken brinner"
12. november 2010

Kvensk bedrift i Nord-Troms

Inger Birkelund skal starte en bedrift der hovedfokuset skal ligge på kvensk kultur.